De wijsheid van de minderheid benutten bij besluitvorming in groepen.

Een kennismaking met Deep Democracy.

Inleiding:

Besluitvorming in groepen over complexe vraagstukken is het kunnen omgaan met verschillen. Hoe doe je dat constructief omgaan met verschillen? Als verschillen in groepen er niet mogen zijn gaan ze ondergronds. Er ontstaat  een onderstroom van zeuren en klagen en wij-zij denken. Om groepen levensvatbaar te houden moeten ze (leren) samenwerken vanuit de kracht van het ‘deel’ met het oog voor het ‘geheel’.

Deep Democracy biedt praktische technieken en gespreksmodellen om dat wat niet gezegd mag en kan worden in groepen weer bespreekbaar te maken. (prof. Dr. André Wierdsma)

Myrna Lewis is één van de personen die met Deep Democracy in groepen is gaan werken. Zij ontwikkelde een methode die uniek is in haar eenvoud en een praktische leidraad biedt om met de onderstroom in groepen te werken, de Lewis methode. Deze Lewis methode is inmiddels uitgegroeid tot een krachtig instrument om binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit besluiten te nemen en conflicten op te lossen. De methode wordt in meer dan 20 landen toegepast.

Jitske Kramer is corporate antropoloog en heeft al veel leiders in organisaties en begeleiders van groepen geïnspireerd door hen de toepassingen van Deep Democracy volgens de Lewismethode te laten ervaren en wat dit kan veranderen in het samenwerken in groepen.  Volgens haar doet Deep Democracy: Mensen van dwarsliggen naar dwarsverbinden te brengen om het geheel te zien en vanuit eigen kracht te verbinden. Meer informatie www.deepdemocracy.nl of www.humandimensions.nl

Programma cursusdag:

  • Welkom en check-in
  •  Uitgangspunten Deep Democracy
  • De lewis methode , 5 stappen van Deep Democracy
  • Edge-gedrag in groepen als het spannend wordt
  • Sabotage in groepen en onbenut potentieel van de groep
  • Metaskills van de begeleider in besluitvorming door groepen

Neutraliteit, Compassie en super luisteren.

  • Check-uit.

In alle onderdelen van het programma wordt gebruik gemaakt van oefeningen met de Lewis methode.

Datum en plaats:

De cursus vindt plaats op donderdag 6 april 2017 van 9.00 tot 17.00  uur

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor eenieder die in haar/zijn werk te maken heeft met besluitvorming in groepen.

Kosten:

205 Euro, prijs is inclusief koffie/thee en uitgebreide lunch.

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden via de mail p.c.g.hazen@inter.nl.net
Wilt u bij aanmelding de volgende gegevens vermelden?

Naam en voornaam
Postadres (o.a. voor de uitnodiging)
Telefoon en mailadres
Functie

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en plm. 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een definitieve uitnodiging en een factuur.

Trainer:

Nelly Hazen van Bureau voor Coaching, Training en Supervisie is de trainer voor deze dag, zij heeft met enthousiasme 3 levels Deep Demoracy gevolgd bij Jitske Kramer en is o.a. teamcoach in het UMCG. Voor meer informatie over de cursusdag kunt u haar mailen of bellen.

Nelly Hazen
Bureau voor Coaching, Training en Supervisie
Vaargeul 137
9732 JT Groningen
050 5412852
p.c.g.hazen@inter.nl.net
www.nellyhazen.nl