Maatwerk

Nelly Hazen heeft veel ervaring op de volgende gebieden:
- teamontwikkeling
- coaching en supervisie
- trainingen over management en communicatie
- trainingen over didactiek, trainersvaardigheden en coachen
- trainingen over persoonlijk leiderschap
- samenwerken in teams: feedback geven en ontvangen, teamontwikkeling, omgaan met conflicten
- professionele klantbejegening en communicatie in lastige situaties.

Ze heeft gewerkt in diensverlenende organisaties: onderwijs, gezondheidszorg en gemeenten.

Nelly Hazen garandeert maatwerk. Dat betekent dat zij een programma zo aanpast dat uw medewerkers zich maximaal herkennen in de aanpak, de onderwerpen en de voorbeelden.

In een eerste gesprek verkent Nelly Hazen met u de aanleiding en het doel van de training of bijeenkomst. Ze vraagt dóór op de achtergronden en legt een aantal mogelijke werkvormen voor. Een goede vertaalslag naar de praktijk, daar gaat het om. Wat kunt u doen om ervoor zorgen dat er naderhand ook echt wat verandert? Wat kan Nelly Hazen doen? Wat zijn de verwachtingen over ieders taken en rollen tijdens de bijeenkomst of training?

Op basis van dat vrijblijvende gesprek maakt zij een offerte. U vindt daarin een korte samenvatting van het gesprek, een voorstel voor een programma en een begroting. Wanneer u akkoord gaat, volgt een vervolggesprek waarin u keuzes maakt voor het programma en de aanpak. Afhankelijk van het onderwerp en het doel kunnen deelnemers, opdrachtgevers en/of klanten meer of minder worden betrokken in het voortraject.

Werkwijze
De werkwijze van Nelly Hazen kenmerkt zich door de praktijkgerichte aanpak. Hoe doet een probleem zich voor in het dagelijks werk, wie heeft er last van en wiens belang is het dat het opgelost wordt? Wat wil de opdrachtgever concreet veranderd zien in de dagelijkse werkuitvoering? Praktijksituaties van klanten zijn daarom altijd uitgangspunt.

Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld door het bestudering van wat literatuur, het inbrengen en bespreken van praktijkervaringen en deelname aan oefeningen.

Advisering aan het management is een belangrijk onderdeel van haar werk, vooral in de intakefase en de implementatiefase. Het management speelt vrijwel altijd een belangrijke rol bij het realiseren van de beoogde veranderingen.

Offerte

«  terug