Begeleide intervisie

Leren van elkaar

Intervisie is een gestructureerde vorm van intercollegiaal, professioneel contact dat gericht is op leren van elkaar. Het biedt de deelnemers de gelegenheid om elkaar te ondersteunen, feedback te geven en van elkaar te leren. Intervisie is gericht op het verbeteren van de professionele kwaliteiten van de deelnemers.

In intervisiebijeenkomsten kunnen heel verschillende vragen aan de orde gesteld worden. Er zijn vier soorten:

- vragen waarbij de inhoud en de vakkennis centraal staan
- vragen over de combinatie ‘vakkennis' en ‘persoonlijke stijl van werken'
- vragen over de invloed die de professional wil uitoefenen op de organisatie
- vragen waarbij vooral de persoonlijke eigenschappen van de inbrenger centraal staan.

De gang van zaken kan erg verschillen per intervisiegroep. Over het algemeen brengt een van de leden een werksituatie in waar hij of zij over wil doorpraten. Deze wordt op een vooraf afgesproken methodische manier besproken. Doel van die bespreking is dat de inbrenger zich bewust wordt van zijn of haar rol in het probleem. Vervolgens kan de vraag eventueel in aangepaste vorm worden ingebracht en adviseert de groep de inbrenger. Begeleide intervisie is een vorm van intercollegiaal, professioneel overleg. Omdat de ingebrachte problematiek bij iedere deelnemer bekend is, draagt de bespreking ervan bij aan het leerproces van allen.

Nelly Hazen zorgt voor een goede start van de intervisie. Ze introduceert een aantal methodieken en helpt om lerende vragen te stellen. Daarbij legt ze de nadruk op het vermijden van het geven van advies. Bij intervisie is het de kunst om de vraag van de ander zo ruim mogelijk te verkennen; het gaat dus niet in de eerste plaats om het geven van adviezen. Probeer in de huid van de ander te kruipen.

«  terug