Supervisie

Leren van uw werk

U bent professional en communicatie speelt in uw professie een belangrijke rol. Dan kan supervisie waardevol zijn. In een supervisietraject leert u te kijken naar uzelf als professional. U ontdekt wat goed gaat. U ontdekt wat beter kan. U leert hoe u uw professionele kwaliteiten verbetert, hoe u betere resultaten behaalt en hoe het makkelijker kan.

Supervisie is een vorm van drieslagleren. Enkelslagleren gaat over situaties, dubbelslagleren gaat over regels. Drieslagleren gaat over uzelf. Supervisie is werkgerelateerd. Supervisie gaat dus over hoe u uzelf als professional verder ontwikkelt. Het helpt u te reflecteren op uw werk en uw handelen. Het helpt u om betekenis te geven aan uw werkervaringen.

In een serie gesprekken legt u een verbinding tussen uw werkervaringen en het opnieuw handelen. Tussen de gesprekken zit een periode van ongeveer twee weken. In die periode reflecteert u op het geleerde en experimenteert u met nieuw gedrag in uw praktijk. In een volgende bijeenkomst komt u daarop terug. Het gaat in de supervisie om het verbeteren van uw competenties. Niet de oplossing van het concrete probleem staat centraal maar het verwerven van competenties om vergelijkbare problemen de baas te kunnen. Daarmee is supervisie een vorm van leren leren.

Supervisie is een intensieve vorm van leren, juist door de directe koppeling tussen persoon en werk. Een supervisietraject vergt minimaal 10 en maximaal 25 gesprekken.

«  terug