Coaching

Op zoek naar zingeving en verandering? Coaching werkt.

Nelly Hazen begeleidt als zelfstandig coach professionals bij veranderingen in hun manier van werken en verzorgt trainingen over coaching.

Coaching

Coachen werksituaties is een manier om mensen te helpen reflecteren op hun professionele handelen met als doel de resultaten van hun werk te verbeteren. De coach stelt in principe drie soorten vragen:

- probleemoplossende vragen (enkelslagleren)
- kaderverruimende vragen (dubbelslagleren)
- persoonsontwikkelende vragen (drieslagleren).

Probleemoplossende vragen gaan over het probleem zelf en over hoe de gecoachte dat probleem kan oplossen. Dat kan waardevol zijn maar de oplossingen zijn niet transformeerbaar. Met andere woorden: ze helpen u niet om in andere situaties vergelijkbare problemen op te lossen.

Kaderverruimende vragen gaan over de thematiek van het probleem. U ontdekt vanuit welk kader u naar de situatie kijkt. U ontdekt vanuit welk kader anderen naar de situatie kijken. En u voegt nieuwe kaders toe, zodat u in de toekomst in vergelijkbare situaties wel adequaat gaat reageren waardoor het probleem voorkomen kan worden.

Persoonsontwikkelende vragen gaan over uzelf. Hoe komt het dat u in deze situatie verzeild raakte? Hoe komt het dat u op het cruciale moment toch ‘ja' zei terwijl ‘nee' het enige goede antwoord was? Wie wilt u zijn in uw werk? Coaching is géén therapie. In coaching gaat het over uzelf als beroepsbeoefenaar. Coaching beperkt zich dus tot u als persoon in uw werk.

Trainingen over coachen

Nelly Hazen verzorgt trainingen over coachen. Ze heeft daarin ervaring met veel verschillende doelgroepen. Enkele voorbeelden:

- docenten die gaan coachen
- leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven willen aanpassen
- teamcoördinatoren die zonder hiërarchische macht tóch hun collega's verder willen brengen in hun professie
- professionele coaches die behoefte hebben aan nieuwe technieken en nieuwe inspiratie.

« terug